Transportbegeleiding

Een transportbegeleider heeft als belangrijke taak het begeleiden van bijzondere transporten, zoals dure voertuigen. Als transportbegeleider beschik je over speciale bevoegdheden, net zoals verkeersregelaars deze hebben, met het belangrijke verschil dat je als transportbegeleider over landelijke bevoegdheden beschikt, omdat dure voertuigen door het hele land plaats kunnen vinden. Om te mogen werken als transportbegeleider is het verplicht om een opleiding te volgen waarbinnen strenge regels zijn opgenomen over welke taken en verantwoordelijkheden een transportbegeleider precies heeft.