Internebijstandsteam

IBT betekent Interne Bijstand Team. De inzet kan dus bij allerlei acties plaatsvinden, dus als er sprake is van een verhoogd risico of preventief te werk gaan bijvoorbeeld als er veel drugsgebruik is of vaak geweld voorkomt op allerlei soorten locaties. Het IBT team van Security Crew Central is goed getraind en nauwkeurig gekozen om de professionaliteit en kwaliteit zeer hoog te houden. Een IBT team kan overal neer gezet worden en zijn gespecialiseerd in snel schakelen maar ook goed surveilleren om de risico’s te verminderen.